การเสียภาษีด้านธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์มาแรงมากในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นักธุรกิจและวัยรุ่นที่ทำการการขายสินค้ามันจะหันมาขายทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่

การตลาดธุรกิจออนไลน์ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ส่วนใหญ่ที่เป็นกันคือทางเฟสบุ๊คและเว็บไซต์ทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้น กอปรกับการที่รัฐบาลสั่งให้กระทรวงการคลังมีมาตรการในการเก็บภาษีกับร้านค้าออนไลน์อย่างเข้มงวดให้มากขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็มีผลกระทบในด้านนี้ ผู้ประกอบการที่ขอายของออนไลน์ต้องไปลงทะเบียนรายได้ของตัวเอง ถ้ารายได้ไม่ถึงก็ต้องเสียภาษีเหมือนกัน ต้องยื่นรายได้กับสรรพกร    

tax_01_new

เสียภาษีของร้านค้าออนไลน์สำหรับบุคคลธรรมดานั้นจะมีอยู่ 2 กรณี คือ

  1. ถ้ารายได้ไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปี เสียแค่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. ถ้ากรณีเกิน 1,800,000 บาทต่อปี จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยกตัวอย่างขายสินค้าราคา 100 บาท ต้นทุน 80 บาท กำไร 20 บาท แล้วนำรายได้ 20 บาทไปคิดเป็นภาษี

ดังนั้นอาจกล่าวสรุปได้ว่าการประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์นั้น ผู้ประกอบการต้องทำดังนี้ คือ

  1.  ลงทะเบียนรายงานรายได้ของตนเอง ที่กรมสรรพากร
  2. จดทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสคบ.
  3. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  4. เวลาทำบัญชี อย่าลืมคิดภาษีที่ตนจะต้องจ่ายลงไปด้วย เพื่อไม่ให้เราเกิดปัญหาเมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายภาษี

ธุรกิจออนไลน์ : เพิ่มความสูง เครื่องทาบบัตร ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก รถบรรทุก เหมาแท็กซี่ ลงประกาศขายรถฟรี รับทำเว็บไซต์