การขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ

 

 

    การรู้จักเข้าใจถึงใจคน เอาใจเขามาใส่ใจเรา จะทำให้การขายดูง่ายขึ้น เพราะถ้าขาดความเชื่อใจกันแล้ว สิ่งที่ตามมา คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ทั้งในจิตใจและในสถานที่ทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวว่าร้าย อิจฉาริษยา ปล้นทรัพย์ เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความหวาดระแวงกันในทีม ชิงดีชิงเด่นกัน ท่าน พิมพ์ชนก จึงได้กล่าวถึง การเอาชนะใจคนต้องพูดจาอย่างสุภาพ มีความจริงใจ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ไม่ใช่แค่กระทบเพียงคนเดียว แต่มีผลกระทบกับทุกคนในทีม ฉะนั้นแล้วการแก้ปัญหาต้องแก้ไขด้วยทีมงาน โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม  แม้แต่การเพิ่มยอดขายก็เช่นกันความร่วมมือของทุกคนสามารถทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้       และด้านการแข่งขันนั้น เป็นเรื่องยากที่จะห้ามให้ทุกคนหยุดแข่งขันกัน เพราะถ้าไม่มีการแข่งขัน   การทำงานก็ขาดความท้าทายในการทำงาน ผลการทำงานจะเป็นการทำแบบไม่มีจุดหมาย เฉื่อยชา เมื่อยล้า   หรือหมดกำลังใจ การแข่งขันจึงเข้าไปอยู่ในทุกๆธุรกิจ สร้างแรงใจให้ทำงานดีขึ้นเมื่อผลปฏิบัติงานดีกว่าคนอื่นๆ

การขาย

หลักการเอาใจใส่ลูกค้า คงเป็นหลักการที่สำคัญ เช่น บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด   จะจัดอบรม-สัมมนา มีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าไว้เป็นอย่างดี               ไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคำพูดไม่น่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับท่านพิมพ์ชนก ที่มีการจัดทำบัญชีลูกค้าคนสำคัญ รวมถึงความจำเป็นที่ต้องจัดทำตามแผนการขายที่ระบุไว้อย่างชัดเจนโดยต้องแน่ใจว่าแผนที่ระบุมีความต่อเนื่องกัน ไม่ใช่ทำแล้วหยุดทำ จะต้องมีความพร้อมปรับแผนงานที่เข้ากับอุปนิสัยของลูกค้าแต่ละราย    เพราะนิสัยของคนเราไม่เหมือนกัน ทำให้ทัศนคติแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วย ท่านพิมพ์ชนกยังกล่าวตอนท้ายว่า   “ถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามากขึ้นเท่าไร สามารถนำข้อเสนอข้อมูลที่มีชัยชนะได้มากยิ่งขึ้น”

จากการที่คนเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครเก่ง ดี เลิศ พร้อมทุกอย่าง    อาจมีบางเรื่องที่เก่งและไม่เก่ง เข้าใจ และไม่เข้าใจ หรือบางทีก็หมดกำลังใจในการทำงาน  จะขอหยิบยกสิ่งที่คุณพิมพ์ชนกกล่าวไว้มาแสดงเพียงบางส่วน คือ เมื่อพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ๆมักจะไม่ทราบวิธี/แนวทางการทำงานได้ชัดเจน จึงต้องมีการจัดอบรมพนักงานใหม่    เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน สามารถลงมือปฏิบัติได้   แต่ก็มีบางโอกาสที่พอทำงานไปได้สักระยะหนึ่งก็มีอาการเมื่อยล้าเป็น-ธรรมดา เหมือนกับธุรกิจที่มีวันเติบโตเต็มที่ ก็ย่อมมีวันถดถอย ด้านพนักงานก็เช่นเดียวกัน เมื่อเริ่มงานใหม่ๆมีความพยายามสูงสามารถทำยอดขายได้มาก       ผู้จัดการฝ่ายขายชื่นชมในผลงานเพื่อนร่วมงานเองต่างยินดีด้วย พอทำไปเรื่อยๆยอดขายเคยทำได้มากกลับตกลงเรื่อยๆทำให้พนักงานขายหมดกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไป   ฉะนั้นต้องมีการปรับปรุงพนักงานขายให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น

 

คุณสมบัติของพนักงานขาย 

-พนักงานขายที่มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า  ย่อมมีความแตกต่างจากการขายทั่วไป  คือสามารถนำเสนอคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  พูดง่ายๆก็คือสามารถขายคุณภาพของสินค้ามิใช่แค่ขายตัวผลิตภัณฑ์ของสินค้า  คนทุกคนสามารถขายสินค้าทุกชนิดได้  แต่จะมีสักกี่คนที่ขายคุณภาพสินค้าพร้อมทั้งการให้บริการหลังการขายเป็นหลัก  สิ่งสำคัญจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า  เช่น  การโทรศัพท์สอบถามถึงสินค้าที่ซื้อไปใช้  การให้คำแนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า  เป็นต้น

วิธีปฏิบัติงานของพนักงาน

            ต้องมีความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน  มีการวางแผนงาน  วางยุทธศาสตร์การขายเป็นอย่างดี  มีความละเอียดสุขุมคัมภีรภาพในการไตร่ตรอง ที่สำคัญพนักงานขายต้องมีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด รู้จักแสวงหาลูกค้า เพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ โดยพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้น ตามลำดับขั้น การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เมื่อลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวสินค้าก็จะทำให้ได้จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

  • ด้านลูกค้า การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในความน่าเชื่อถือให้กับตัวสินค้า ด้านความปลอดภัย และเป็นการสร้างความไว้วางใจ ทำให้ลูกค้ายอมเสียเงินเพื่อซื้อสินค้าไปใช้ อีกอย่างวิธีนี้ยังเป็นการโฆษณาสินค้าแบบปากต่อปาก ไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่มีความรวดเร็ว ลูกค้าแต่ละรายมักจะมีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกัน บางรายก็เอาแต่ใจตัวเอง จู้จี้ เรื่องมาก และเรียบง่าย เป็นต้น แต่ปัญหาทุกอย่างย่อมมีแนวทางแก้ไขปัญหาเสมอ คือ กรณีลูกค้าที่มีนิสัย จู้จี้ คุณพิมพ์ชนกกล่าวว่า จะต้องพูดจาสุภาพ มีรีบร้อน ทำให้ลูกค้าประเภทนี้ใจเย็นลงได้
  • ด้านการทำยอดขาย  การทำให้ยอดการขายบรรลุเป้าหมายได้นั้น เป็นสิ่งที่ยากมาก แต่เมื่อมีการตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ย่อมง่ายต่อการจัดการหรือการปฏิบัติงาน การขายส่วนใหญ่ต้องการสร้างเครือข่าย เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก เช่น การขายผลิตภัณฑ์ Amway สมัครเป็นสมาชิก 900 บาทสามารถสร้างเครือข่ายได้เอง โดยสรรหาทีมงานขายของตนเป็นหลัก เมื่อทำยอดขายจะมีได้คะแนนสะสมตามชนิดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความยุติธรรมมาก

การขาย

วิธีการแก้ไขปัญหา

เมื่อพนักงานขายหมดกำลังใจ มนุษย์ทุกคนย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์ แม้แต่การทำงาน โดยเฉพาะพนักงานขาย เมื่อถูกปฏิเสธจากการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้า พนักงานขายมักจะหมดกำลังใจ ไม่ต้องการออกไปขายของข้างนอก  ฉะนั้นแล้วถ้ามีความเข้าใจว่าอาชีพขายสินค้า จะควบคู่ไปกับคำว่าปฏิเสธจากลูกค้า จึงสมควรอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องรู้จักใช้ปฏิภาณไหวพริบของตัวเองเป็นหลัก สามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ พยายามโน้มน้าวจิตใจให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้

สาระสำคัญของแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

วิธีทำให้พนักงานขายประสบความสำเร็จ คนเราทุกคนย่อมมีความฝันหรือเป้าหมาย อยากได้อยากมีสิ่งที่ต้องการ และสิ่งที่คาดหวังจากคนอื่น หรือตัวเองมีความคาดหวัง ก็มีตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ โดยคาดหวังว่าจะได้ลูกสาว/ชาย เมื่อมีอาชีพการงาน ก็คาดหวังว่าจะได้เงินเดือนที่สูงๆ ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านการทำงาน การมีผลงานดีเด่น ได้รับคำชมเชย เป็นการสร้างกำลังใจให้ทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ตอบสนองต่อความต้องการในเรื่องส่วนตัวของตัวเอง การนำไปสู่ความสำเร็จมีหลายทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง