นักขายที่ดี เพื่อความสำเร็จกับลูกค้า

ลูกค้าต้องการนักขายที่แสดงพฤติกรรมเช่นใด เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกจุดเพื่อรุ้เขารู้เราหรือเอาใจเขามาใส่ใจเราได้แล้ว ปัญหาย่อมลดน้อยถอยลงไปเป็นแน่แท้ Continue reading “นักขายที่ดี เพื่อความสำเร็จกับลูกค้า” »

สูตร 6 ส. เพื่อการทำงานที่ดีและต่อเนื่อง

 1. สม่ำเสมอ

คือความส่ำเสมอและความมีสมาธิในการทำงาน ความสม่ำเสมอในการเข้าพบลูกค้า การเสนอขาย การเยี่ยมเยืยนลูกค้าและบริการดังภาษิตของพนักงานขายที่ว่า คนเก่งอย่ากลัว ขอให้กลัวคนขยัน หรือในนิทานอีสปที่เต่าชนะกระต่ายได้เพราะความสม่ำเสมอแล้วความไม่ประมาท Continue reading “สูตร 6 ส. เพื่อการทำงานที่ดีและต่อเนื่อง” »

สูตร 5 ย. เพื่อสร้างความสำเร็จกับงานขาย

 1. ยิ้มแย้ม

ควรยิ้มแย้มแจ่มใส จะช่วยสร้างความประทับใจตลอดกาลให้กับบุคคลที่เราติดต่อได้อย่างดี ซึ่งผู้เขียนเคยกล่าวย้ำอยู่บ่อยๆ จะไม่ขอขยายความในส่วนนี้ แต่อยากฝากว่า รอยยิ้มที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง Continue reading “สูตร 5 ย. เพื่อสร้างความสำเร็จกับงานขาย” »

นักขายส่ง/ต่างจังหวัด ควรระลึกเมื่อเข้าสำนักงานใหญ่

 1. ปัญหาลูกค้า เรื่อง ของแพง คืน ชำรุด ล่าช้า
 2. การเก็บเงินมีปัญหาหรือไม่
 3. ฐานะลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
 4. คู่แข่งอ่อน/แข็งแค่ไหน
 5. ลูกค้าสนใจคู่แข่งแค่ไหน
 6. อะไรที่จะทำให้ลูกค้า ผู้ใช้นิยมคู่แข่ง
 7. อะไรที่จะทำให้ลูกค้า ผู้ใช้นิยมเรา
 8. อะไรที่จะทำให้เราขายได้ดีกว่า
 9. คราวนี้เราขายได้ตามโครงการไหม
 10. ทำไมเพราะ………..
 11. เข้าตลาดทุกจุดไหม
 12. อะไรที่ทำให้ไม่ได้เป้าหมาย
 13. เราใช้เวลาถูกต้องตามหน้าที่แล้วหรือ

การติดตามผลและการให้บริการ

นักขายสมัยใหม่ถือว่าหัวใจของการทำงานคือ การติดตามผลและการให้บริการ ซึ่งเป็นประการสำคัญในการสสร้างฐานหรือเครือข่ายของลูกค้า และเพิ่มยอดจำหน่ายให้แก่กิจการ หลังจากพนักงานขายได้ปดการขายแล้ว กระบวนการขายยังไม่สิ้นสุด พนักงานขายจะต้องมีการติดตามผล การติดตามที่ดีย่อมเป็นการสร้างการขายต่อไป เนื่องจากการติดตามผลเป็นวิธีการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เทคนิคของการติดตามผลการขาย ได้แก่ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ การตดต่อทางโทรศัพท์ การติดต่อทางไปรษณีย์ การแวะเยี่ยมเยียน การอวยพรในเทศกาลพิเศษ การร่วมงานสำคัญๆของลูกค้า และการสร้างข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม

การปิดการขาย

การปิดการขาย คือ

การสรุปผลการเสนอขาย เป็นเทคนิคขั้นสุดท้ายที่เร้าความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยความพึงพอใจ การปิดการขายจะกระทำภายหลังจากการที่พนักงานขายสามารถขจัดข้อโต้แย้งของลูกค้าที่เกิดขึ้นได้แล้ว เป็นเทคนิคของการขายที่เรียกร้องให้ลูกค้ามีการกระทำเกิดขึ้น การปิดการขายทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไป พนักงานขายจำนวนมากที่ประสบความล้มเหลวในการขาย เนื่องจากการขาดหลักการที่ดีในการปิดการขาย ดังนั้นการปิดการขายจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในการเสนอขายแต่ละครั้ง Continue reading “การปิดการขาย” »

ขั้นตอนการขายที่ดี เพื่อสร้างความสำเร็จ เทคนิคการหาลูกค้า

 1. การแสวงหาลูกค้าและการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้าผู้คาดหวัง (Prospect) คือบุคคลหรือธุรกิจที่มีโอกาสในการที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้คาดหวังอาจหมายถึงนิติบุคคล สถาบัน หรือบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติเพียงพอและมีศักยภาพที่จะมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการของกิจการและเมื่อผู้คาดหวังซื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเปลี่ยนสภาพมาเป็นลูกค้า Continue reading “ขั้นตอนการขายที่ดี เพื่อสร้างความสำเร็จ เทคนิคการหาลูกค้า” »

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาว

 1. เก็บข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
 2. ติดตามการเปลี่ยนแปลง
 3. จัดทำสื่อสัมพันธ์เพื่อผูกพันลูกค้าในระยะยาว
 4. ส่งข่าวสารถึงลูกค้า
 5. ให้บริการก่อน ระหว่างและภายหลังการขาย

ขายสินค้าอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรม ( Industrial Goods) คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

Continue reading “ขายสินค้าอุตสาหกรรม” »